Are you a Student or Professional?

Odpowiedzialność społeczna

W Polsce posiadamy kompleksowe relacje z wieloma organizacjami charytatywnymi, zapewniając wsparcie kapitałowe i wolontariackie.

Poprzez fundusz Goldman Sachs na rzecz pomocy przy COVID-19 w ramach naszego programu Goldman Sachs Gives, podjęliśmy globalne zobowiązanie dobroczynne w wysokości 30 milionów dolarów, aby wesprzeć społeczności najbardziej dotknięte pandemią. W Polsce wspieraliśmy wiele organizacji, zajmujących się różnymi problemami, w tym:

Dzięki naszemu programowi Community TeamWorks, ludzie z Goldman Sachs realizują swoje pomysły, poświęcając czas i wykorzystując wiedzę, aby napędzać postęp w społecznościach, w których pracujemy i żyjemy. Ta inicjatywa wolontariatu, zapoczątkowana w 1997 r., umożliwia naszym pracownikom współpracę z organizacjami non-profit na całym świecie, by dokonać zmian na lepsze. W Polsce mamy szerokie relacje z wieloma organizacjami charytatywnymi, które każdego roku angażują ponad 200 wolontariuszy. W 2020 roku nawiązaliśmy współpracę z organizacjami charytatywnymi, aby zrealizować szereg wirtualnych projektów, zapewnić wsparcie w postaci e-korepetycji i mentoringu studentom, którzy nie wychodzą z domu z powodu pandemii.

Więcej o naszych globalnych inicjatywach znajdziesz tutaj.

Text Size