Are you a Student or Professional?

Wejście na giełdę w Johannesburgu

Jak tego dokonaliśmy?
Kiedy firma dostrzegła możliwość rozwoju działalności w RPA, do realizacji projektu zaangażowano zespół z całego regionu EMEA. Koledzy z naszego warszawskiego zespołu programistów skoordynowali projektowanie systemu przetwarzania danych w celu zautomatyzowania procesu składania zleceń dla transakcji papierami o stałym dochodzie. Dzięki temu nasi klienci będą mogli w sposób płynny i bezpieczny przeprowadzać transakcje.

Dlaczego jest to dla nas ważne?
Uruchomienie handlu papierami wartościowymi o stałym dochodzie w RPA było okazją do wykorzystania talentu programistów z Warszawy, a co za tym idzie zrealizowanie globalnego projektu, wpisującego się w ideę ‘One Goldman Sachs’.

 

Text Size