Goldman Sachs Poland

Goldman Sachs Group, Inc. jest wiodącą globalną firmą specjalizującą się w bankowości inwestycyjnej, instrumentach finansowych i zarządzaniu inwestycjami, która oferuje szeroki zakres usług finansowych dla obszernej i zróżnicowanej bazy klientów, obejmującej korporacje, instytucje finansowe, instytucje rządowe, a także klientów indywidualnych. Goldman Sachs został założony w 1869 roku, ma swoją siedzibę w Nowym Jorku oraz biura we wszystkich głównych centrach finansowych na całym świecie.

Polska stanowi ważny rynek dla rozwoju działalności Goldman Sachs w Europie. Pierwsze biuro firmy w tym kraju zostało otwarte w 2010 roku w Warszawie, a trzy lata później zostali zatrudnieni pierwsi pracownicy w dziale Technologii. Obecnie firma zatrudnia już 1,000 osób i z racji lokalnego talentu nieustannie rekrutuje do działów Operacji i Technologii. 

Czym się zajmujemy

Dział Technologii i Inżynierii Oprogramowania

Inżynierowie oprogramowania w Goldman Sachs nie tylko otwierają możliwości, ale tworzą realne rozwiązania. U nas możesz zmieniać świat poprzez łączenie ludzi i kapitału z pomysłami oraz rozwiązywać najtrudniejsze i najpilniejsze problemy technologiczne dla naszych klientów. Dołącz do naszych zespołów, które tworzą masowo skalowalne programy i systemy, projektują rozwiązania infrastrukturalne o niskim czasie opóźnień, proaktywnie chronią przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni i wykorzystują uczenie maszynowe wraz z inżynierią finansową do ciągłego przekształcania danych w konkretne działania. Z nami będziesz tworzyć nowe firmy, przekształcać branżę finansową i odkrywać świat możliwości z prędkością transformacji rynkowych.

Dział inżynierii oprogramowania współpracuje ze wszystkimi obszarami naszej firmy i jest kluczowym centrum naszej działalności, a nasze dynamiczne środowisko wymaga innowacyjnego myślenia strategicznego i natychmiastowych, realnych rozwiązań.
 

Dział Operacji

Dział Operacji to serce Goldman Sachs. Każda transakcja, wdrożenie nowego produktu, czy wejście na nowy rynek jest możliwe dzięki temu działowi.

Operacje ściśle współpracują ze wszystkimi innymi działami przy realizacji usług w dziedzinie bankowości, obrotu papierami wartościowymi czy zarządzania aktywami z korzyścią dla naszych klientów.

Naszym zadaniem jest zapewnienie sprawnego i dokładnego przebiegu wszystkich etapów transakcji. Na przykład, jeśli jakaś firma chce kupić akcje, dział Operacji najpierw sprawdza, czy akcje i środki finansowe są dostępne na poziomie pozwalającym na przeprowadzenie transakcji. Po czym, dbamy o prawidłowe i terminowe rozliczenie. Na koniec, przedstawiamy kupującemu, sprzedawcy, firmie i organom regulacyjnym dokładne informacje o zrealizowanej transakcji. Dodatkowo, w trakcie całego procesu eliminujemy ryzyko, które mogłyby narazić naszych klientów lub naszą firmę na straty finansowe lub kary. Dział Operacji podchodzi z równą starannością do każdej pojedynczej transakcji w każdym miejscu na świecie, jak również wspiera tworzenie nowych technologii, przepływ informacji oraz procesy, dzięki którym wszystko działa jak należy. Nieustannie monitorujemy i udoskonalamy systemy, aby wszystko funkcjonowało w sposób maksymalnie efektywny.
 

Dział Zarządzania Ryzykiem

Nasz dział zarządzania ryzykiem zajmuje się monitorowaniem, oceną i zarządzaniem zagrożeniami, które potencjalnie mogą mieć niekorzystny wpływ na firmę. Zespoły z tego działu odpowiadają za to jakie rodzaje ryzyka firma podejmuje i jak zarządza zagrożeniami. Każdego dnia nasi specjaliści realizują kluczowe zadania w zakresie zarządzania ryzykiem, przyczyniając się w ten sposób do dalszego rozwoju kompleksowego programu zarządzania ryzykiem. Skuteczna współpraca z zarządem, jednostkami biznesowymi, działem kontroli i technologii ma ogromne znaczenie dla sukcesu tego przedsięwzięcia.

Jesteśmy w czołówce jeśli chodzi o najnowsze rozwiązania inżynieryjne z zakresu cloud computingu i big data, aby lepiej zarządzać kosztami obliczeniowymi firmy, biorąc pod uwagę rosnące wymagania związane z wyceną aktywów i generowaniem scenariuszy zagrożeń.
 

Dział Operacji Skarbowych

Dział ten zajmuje się poszukiwaniem optymalnych sposobów na wykorzystanie zasobów finansowych Goldman Sachs zgodnie z regulacjami oraz poziomem ryzyka akceptowalnym przez firmę, jak również odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu płynnością, finansowaniem, kapitałem oraz alokacją zasobów finansowych zgodnie z globalną strategią firmy. Ponadto, czuwa nad efektywnym prowadzeniem działalności firmy. 

Dział Finansów

Dział ten odgrywa kluczową rolę w mierzeniu i raportowaniu rentowności złożonych produktów, usług oraz przedsięwzięć firmy na całym świecie. Eksperci tego działu współpracują z poszczególnymi jednostkami, zdobywając specjalistyczną wiedzę wymaganą do przeprowadzenia krytycznej analizy w celu zapewnienia dokładności wewnętrznych i zewnętrznych danych finansowych. Dbają także o realizację zobowiązań firmy wynikających z przepisów o kontroli finansowej oraz sprawozdawczości regulujących działalność globalnej, publicznej instytucji finansowej. Zespoły odpowiadają za raportowanie i analizę zysków i strat (P&L), niezależną wycenę, analizę kapitałową oraz sprawozdawczość finansową. Specjalistów na tym stanowisku cechują umiejętności analityczne i dociekliwość. Pochodzą z różnych środowisk akademickich.

Dział Prawny

Porady prawne, których udzielamy innym działom firmy, mają kluczowe znaczenie dla realizacji naszych zobowiązań wobec klientów, organów regulacyjnych i akcjonariuszy. Promują one również kulturę uczciwości i są przejawem naszego dążenia do doskonałości. Naszym celem jest udzielanie porad, które chronią zarówno kondycję finansową jak i reputację naszej firmy oraz wspierają nasze jednostki w ocenie ryzyka związanego z realizacją transakcji.

Dział Compliance

W ramach ścisłej współpracy z wszystkimi działami, nasi specjaliści dbają o zapewnienie zgodności z wymogami regulacyjnymi oraz określają sposoby odpowiedniego wykorzystania możliwości pojawiających się na światowych rynkach. Monitorujemy trendy regulacyjne i zmiany we wszystkich państwach, w których firma prowadzi działalność, a także wzajemnie wymieniamy się informacjami i współpracujemy z regulatorami w celu zarządzania ryzykiem braku zgodności na rynku finansowym.

Dział Audytu Wewnętrznego

Dział Audytu Wewnętrznego jest odpowiedzialny za ocenę struktury kontroli wewnętrznej firmy, doradza kierownictwu w zakresie opracowywania rozwiązań kontrolnych, a także monitoruje ich wdrażanie.

Pracownicy tego działu sprawdzają rzetelność sprawozdawczości finansowej, przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulacji oraz zapewniają skuteczną kontrolę działalności firmy.
 

Dział HR

Dział HR wykonuje wiele zadań tradycyjnie związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, mając na uwadze strategiczny wymiar tych działań: rekrutację nowych pracowników i możliwości ich rozwoju. Doceniamy zaangażowanie naszych pracowników w pracę na rzecz Goldman Sachs i naszych klientów. Ze swojej strony dokładamy wszelkich starań, aby ich praca w firmie była satysfakcjonująca dzięki możliwościom zdobywania wiedzy, kompleksowym programom rozwoju kariery, systemowi wsparcia zdrowia fizycznego i psychicznego oraz wspierania różnorodności i tolerancji.

Dział Services

Zarządzając portfelem nieruchomości firmy i powiązanymi usługami biznesowymi, nasz zespół stosuje innowacyjne podejście do wspierania głównych jednostek firmy, a jednocześnie ogranicza ryzyko, zwiększając efektywność handlową i operacyjną. We wszystkich aspektach  pracy jesteśmy wierni naszym wartościom różnorodności, pracy zespołowej i perfekcyjnej obsługi, aby jak najlepiej wspierać bezpieczeństwo firmy i jej pracowników.

Odpowiedzialność społeczna

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność są kluczowe w naszej działalności. Aktywnie wspieramy naszymi pomysłami i zasobami zarówno lokalne społeczności, jak i pojedyncze osoby na całym świecie. Od 2008 roku firma Goldman Sachs przekazała ponad 1,6 mld USD na inicjatywy społeczne takie jak: nasz własny program „10 000 Women”, w ramach którego pomagamy kobietom tworzyć i rozwijać własne firmy; „10 000 Small Businesses”, którego celem jest wspieranie przedsiębiorców w rozwijaniu działalności i tworzeniu nowych miejsc pracy; „Community Team Works”, w którym nasi pracownicy współpracują z organizacjami charytatywnymi w celu wspierania społeczności lokalnych, projektów edukacyjnych lub rozwiązywania problemów środowiskowych. W Warszawie współpracowaliśmy min. z organizacjami takimi jak IT for SHE zapewniając kobietom w Polsce mentoring i możliwości kształcenia w dziedzinie technologii.

Kariera

Goldman Sachs rekrutuje utalentowane osoby z różnym wykształceniem i doświadczeniem. Zależy nam na współpracy z ludźmi, którzy potrafią tworzyć praktyczne rozwiązania dla naszych klientów i społeczności. A Ty, co możesz zaproponować Goldman Sachs?


Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat pracy w Goldman Sachs w Polsce.

Tworzymy realne rozwiązania

Nasi pracownicy są naszym najcenniejszym zasobem. Pochodzą z różnych środowisk akademickich, etnicznych i społecznych. Oferujemy im możliwość mierzenia się z globalnymi wyzwaniami pod opieką światowych liderów. Nasza kultura opiera się na pracy zespołowej, wykorzystując i nagradzając indywidualne talenty.

Analizy

Hello From... Warsaw
Hello From to seria, w której nasi koledzy z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) dzielą się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat życia w poszczególnych krajach tego regionu. W tym wydaniu, poznacie Martę Jastrząb, Vice President w warszawskim zespole Securities Trade Processing.
Dowiedz się więcej


Goldman Sachs Engineering jest już na Meetup!

GS ma swoją grupę na Meetup dla wszystkich zainteresowanych pracą i praktykami w IT w Goldman Sachs w Warszawie. 
Dowiedz się więcej

Wywiad z Christianem Muellerem-Glissmannem na temat głównych kwestii rynkowych ostatnich tygodni – globalnej wyprzedaży obligacji, rosnącej inflacji i tego w co inwestować w okresie postpandemicznego ożywienia gospodarczego
Parkiet TV | 25 marca 2021 r. | Dowiedz się więcej


Wejście na giełdę w Johannesburgu

Przeczytaj jak działamy w Goldman Sachs i jak tego dokonaliśmy.

Wywiad z Rachel Boyd, Joanną Obstój i Natalią Dobrinskają na temat wpływu pandemii na zarządzanie i pracę, ich osobistych doświadczeń w nowej sytuacji, a także możliwości, jakie ona stwarza
Forbes.pl | 22 października 2020 r. | Dowiedz się więcej

Kontakt

Goldman Sachs Poland Services sp. z o.o.
Warsaw Spire
Plac Europejski 1
00-844 Warszawa
Polska

Numer telefonu
Połączenia krajowe: 22 317 4000
Połączenia zagraniczne: +48 22 317 4000

Kontakt prasowy
NBS Communications
+48 22 826 74 18